Podaruj defibrylator AED. Zrewanżuj się za uratowanie życia

Forward Hearts umożliwia ludziom, którzy przeżyli nagłe zatrzymanie krążenia, zrewanżować się i być może uratować kolejne życie poprzez przekazanie defibrylatora AED wybranej przez siebie organizacji.

Jeżeli podczas ratowania życia używany był defibrylator AED LIFEPAK CR2 lub LIFEPAK CR Plus, człowiek, który przeżył, może dokonać wyboru organizacji, która otrzyma od niego nowy defibrylator AED.  Może przekazać urządzenie w sposób anonimowy lub wyrazić zgodę na podanie nazwiska do wiadomości publicznej.

Jeżeli mają Państwo swoją własną historię związaną z programem Forward Hearts lub znają kogokolwiek, kto przeżył nagłe zatrzymanie krążenia dzięki użyciu LIFEPAK AED prosimy o podzielenie się opowieścią z nami. Więcej informacji uzyskasz przesyłając nam pytanie mailem na .

Firma Physio-Control zobowiązała się do podejmowania działań mających na celu ratowanie życia i zapewnianie szerszego dostępu publicznego do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w miejscach pracy i innych lokalizacjach. Przekazanie defibrylatorów za pośrednictwem programu Forward Hearts umożliwia udostępnienie ratującej życie technologii większej liczbie osób, stwarzając wielu z nich większą szansę na przeżycie w obliczu nagłego zatrzymania krążenia.

* Program Forward Hearts dostępny jest dla pacjentów, którzy przeżyli dzięki interwencji niedoświadczonych ratowników w warunkach pozaszpitalnych - w miejscu pracy lub innej lokalizacji publicznej. Obowiązują inne wykluczenia. Szczegóły można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem handlowym.
Physio-Control obecnie należy do firmy Stryker.