Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs udzielania pierwszej pomocy, którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia.

Cel kursu pierwszej pomocy przedmedycznej:

Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma szkolenia, sposób przekazywania wiedzy i umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób niemających na co dzień styczności z medycyną.

Sugerowany czas trwania szkolenia:

W zależności od rodzaju szkolenia –  od 4 do 8 godzin dydaktycznych. Wykłady
i ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu treningowego. Istnieje możliwość przygotowania planów szkolenia w zależności od potrzeb zleceniodawcy oraz specyfiki instytucji.

Wykłady: (w tym czas na pytania i dyskusję)

 • Przepisy prawne
 • Bezpieczeństwo własne
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Wzywanie pomocy
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych,   zadławienia
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, napad drgawek, cukrzyca

Ćwiczenia:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
 • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Pozycja boczna bezpieczna
 • Postępowanie w krwotokach

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowywane są w  zależności od potrzeb zainteresowanych i skierowane są przedewszystkim do osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego.

Zajęcia  z pierwszej pomocy prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku (ERC 2015) i są zgodne z  wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie dn. 18 stycznia 2009 roku. Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń, prosimy o kontakt.