Instruktaż AED - kurs obsługi defibrylatorów

Instruktarz AED

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Sugerowany czas trwania szkolenia:

Od 1 do 2 godzin dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu treningowego.

Wykłady: (w tym czas na pytania i dyskusję)

  • Przepisy prawne
  • Bezpieczeństwo własne
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)

Ćwiczenia:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
  • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku (ERC 2015) i są zgodne z  wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie dn. 18 stycznia 2009 roku.
Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje imienny certyfikat. Szkolenia prowadzone są na defibrylatorach treningowych Lifepak.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń, prosimy o kontakt.